burnout-coaching

Burnout-coaching

Onze huidige maatschappij stelt vaak hoge eisen aan het menselijk functioneren. Dit maakt dat we steeds opnieuw moeten stilstaan bij hoe we een passend antwoord kunnen bieden op de uitdagingen die er gesteld worden.

Wanneer mensen er niet in slagen om dit passende antwoord te bieden, kan het zijn dat men in een burnoutproces verstrikt raakt. 

Bij JobAssist begeleiden we sedert een tiental jaar mensen die in een burnout terecht komen. Vanuit de expertise die we hierin hebben opgebouwd, gaan we er van uit dat een burnout-begeleiding zich op drie pijlers richt: Preventie, Herstel en Re-ïntegratie.

 

Preventie

Voor JobAssist begint het bij preventie. Waar er te laat aan de alarmbel wordt getrokken, duurt het herstelproces langer dan wanneer er preventief een aantal maatregelen worden genomen.

  

Herstel 

Als de langdurige blootstelling aan teveel stress er dan toch voor zorgt dat je in een burnout terechtkomt, voorziet JobAssist een intensief coachingstraject om zo snel mogelijk te herstellen van je klachten.

 

Re-ïntegratie 

Na het herstel komt de re-ïntegratie op de werkvloer: we willen bij JobAssist mensen stevig terug in het zadel krijgen door hen na het opklaren van de stress- of burnoutklachten te begeleiden in het re-ïntegreren op de werkvloer.


Wil je meer info over burnout-coaching of wil je als organisatie een medewerker aanmelden, neem dan contact met ons op via

0468 14 38 97 of info@jobassist.be