Welzijnscoach

Welzijnscoach

De motor van een organisatie zijn de mensen die er in werken. Individuen met uiteenlopende noden, verlangens en behoeften. Met verschillende achtergronden, competenties en vaardigheden. Dit zorgt er voor dat deze motor met de regelmaat van de klok wel wat onderhoud kan gebruiken. De welzijnscoach kan je zien als de mecanicien van deze motor.


Plaats van de welzijnscoach in de organisatie:

 • Externe coach voor alle vragen over het functioneren en mentaal welbevinden van individuele werknemers en teams.
 • Geeft mee vorm aan een degelijk uitgewerkt en gedragen beleid m.b.t. mentaal welzijn op het werk.
 • Inzetbaar over afdelingen heen.
 • Heeft als perspectief het functioneren van de gehele organisatie. Interventies worden daar ook op afgestemd.
 • Vaste aanwezigheid in het bedrijf, bv.: elke maand één dag ‘spreekuur’. Dit is belangrijk om voeling te krijgen met de noden die leven m.b.t. mentaal welzijn, coaching en ontwikkeling en het versterkt het vertrouwen bij medewerkers om de welzijnscoach in te zetten.

 

Toepassingen:

 • Een individuele werknemer raakt bedolven onder het werk en mist efficiëntie.
 • Een team helpen om te ontdekken waarin ze vastlopen en wat hiervoor een eventuele oplossing kan zijn.
 • Een leiderschapstraject uitwerken om strategische leiderschapsskills verder te ontwikkelen. 
 • Bemiddeling bij een conflict tussen twee of meerdere collega’s.
 • In-house-opleiding organiseren m.b.t. communicatie.
 • Burnout-problemen voorblijven door middel van coaching en preventie.


Wil je meer info over welzijnscoaching of wil je als organisatie een medewerker aanmelden, neem dan contact met ons op via 0468 14 38 97 of info@jobassist.be.