Gestaltvisie

Visie

Graag willen we op deze pagina iets meegeven van onze manier van werken bij JobAssist. Dit is belangrijk omdat onze aanpak toch fundamenteel verschillend is van veel andere manieren van coaching en begeleiding.

De begeleidingstrajecten bij JobAssist vertrekken steeds vanuit de gestaltvisie. Dit is een holistische visie die zich focust op de onderlinge interactie tussen afzonderlijke fenomenen en hoe zij mekaar beïnvloeden. Essentieel hierin zijn gewaarzijn, contact, actie, experimenteren en het hier en nu.

 

De Gestaltvisie zoals toegepast door Gestalt Practioners in Organisations (GPO) is samen te vatten in volgende punten:

  • Gewaarzijn verhogend werken t.a.v. processen binnen de organisatie en dit op elk niveau teneinde verandering teweeg te brengen.
  • Werken met de 'sensaties' op lichamelijk niveau van zowel werknemer als omgeving. Dit geeft aandacht voor opportuniteiten voor verandering die op een andere manier gemist kunnen worden.
  • Interventies en projecten ontwikkelen om aan de slag te gaan met zowel de grond van het probleem als datgene wat in de aanmelding op de voorgrond is. Deze aanpak brengt een stabiele verandering teweeg die stevig verankerd is in de client.
  • Het ontwikkelen van een actieve onderzoeks en actie-geörienteerde houding om zo op een natuurlijke manier te gaan experimenteren met nieuw gedrag en strategieën te bedenken die de groep of organisatie ten goede komen.
  • Rekening houden met diversiteit en cultuur binnen organisaties. De gestaltvisie is toepasbaar op zowel lineaire als complexe problemen en oplossingen en dus inzetbaar bij zowel individuen, teams, grote groepen en volledige organisaties.
  • Aanbieden van creatieve, experimentele en spontane ideeën in het werken met organisatievraagstukken. Het geheel is meer en anders dan de som van de delen.
  • Aandacht geven aan wat vertrouwd en vast is en tegelijkertijd creatieve suggesties doen om verandering te bewerkstelligen maar steeds met respect voor welke veranderingen de cliënt daadwerkelijk wilt toepassen.
  • Aan de slag gaan op verschillende niveaus van de organisatie en vraagstukken bekijken vanuit het perspectief van het volledige veld of systeem.
  • Werken met wat onmiddellijk beschikbaar is om frisse oplossingen te kunnen bedenken voor problemen die zich stellen.
  • Gebruik van het 'zelf' en de ervaring van de Practioner om feedback en informatie te geven op een manier dat een gedepersonaliseerde tool dit niet zou kunnen. Woorden die hiervoor kenmerkend zijn, zijn: compassievol, moedig en energiegevend.

 

JobAssist wil geen quick-fix-oplossingen aanbieden die na verloop van tijd toch terug stranden. Daarentegen willen we mensen en organisaties motiveren en ondersteunen om samen met hen oplossingen te bedenken die op lange termijn veranderingen teweegbrengen afgestemd op het volledige veld of systeem. Transities die vertrekken vanuit een stevige bodem!